Pozvánka na X. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka konaného dne 27.11.2014