Zastupitelstvo obce Valašská Polanka na svém II. zasedání dne 13.3.2014 schválilo pod bodem II/2014/7) rozpočet obce na rok 2014. Rozpis rozpočtu je přílohou.

Datum vyvěšení: 
Pátek, 14. Březen 2014
Datum svěšení: 
Pondělí, 31. Březen 2014
Štítky: