Výpis usnesení ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka konaného dne 14.8.2014

Datum vyvěšení: 
Pátek, 15. Srpen 2014
Datum svěšení: 
Sobota, 30. Srpen 2014