Zpráva č. 494/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Hornolidečska za rok 2013

Datum vyvěšení: 
Pátek, 16. Květen 2014
Datum svěšení: 
Pondělí, 2. Červen 2014