Zpráva č. 431/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valašská Polanka za rok 2013

Datum vyvěšení: 
Pátek, 18. Duben 2014
Datum svěšení: 
Čtvrtek, 8. Květen 2014