Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 3. Prosinec 2012
Datum svěšení: 
Středa, 19. Prosinec 2012