Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Datum vyvěšení: 
Pátek, 6. Září 2013
Datum svěšení: 
Pondělí, 23. Září 2013