Výpis usnesení z II. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka konaného dne 14.3.2013

Datum vyvěšení: 
Pátek, 15. Březen 2013
Datum svěšení: 
Neděle, 31. Březen 2013