Výpis usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka konaného dne 13.12.2012

Datum vyvěšení: 
Pátek, 14. Prosinec 2012
Datum svěšení: 
Neděle, 30. Prosinec 2012