Výpis usnesení ze VI. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka konaného dne 6.9.2012

Datum vyvěšení: 
Pátek, 7. Září 2012
Datum svěšení: 
Neděle, 23. Září 2012