Výpis usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka konaného dne 7.6.2012

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 11. Červen 2012
Datum svěšení: 
Středa, 27. Červen 2012