Zpráva č. 418/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Valašská Polanka za rok 2011

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 21. Květen 2012
Datum svěšení: 
Pátek, 8. Červen 2012