Výpis usnesení z I. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka konaného dne 9.2.2012

Datum vyvěšení: 
Pátek, 10. Únor 2012
Datum svěšení: 
Pondělí, 27. Únor 2012