Zpráva č. 390/2010/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Hornolidečska za rok 2010

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 2. Červen 2011
Datum svěšení: 
Středa, 22. Červen 2011