Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu

Datum vyvěšení: 
Úterý, 14. Prosinec 2010
Datum svěšení: 
Pátek, 31. Prosinec 2010