Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka konaného dne 10.3.2011

Datum vyvěšení: 
Pátek, 11. Březen 2011
Datum svěšení: 
Neděle, 27. Březen 2011