Usnesení z I. zasedání Zatupitelstva obce Valašská Polanka konaného dne 3.2.2011

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 7. Únor 2011
Datum svěšení: 
Středa, 23. Únor 2011